Horaires

Piscine Sauna Brasserie
Lundi 12h00 à 14h00 et 16h00 à 21h00 14h00 à 21h00 11h00 à 14h00
Mardi 12h00 à 21h00 14h00 à 21h00 11h00 à 20h00
Mercredi 12h00 à 22h00 14h00 à 22h00 08h00 à 20h00
Jeudi 12h00 à 22h00 14h00 à 22h00 11h00 à 20h00
Vendredi 12h00 à 14h00 et 16h00 à 21h00 14h00 à 19h30 (20h00 à 01h00 Event-Sauna) 16h00 à 20h00
Samedi 10h00 à 21h00 12h00 à 21h00 12h00 à 20h00
Dimanche 09h00 à 20h00 09h00 à 20h00 11h00 à 19h00

Horaires spécifiques

Piscine Sauna Brasserie
01/11/2018 Fermée, jour de la Toussaint Fermé, jour de la Toussaint Fermée, jour de la Toussaint

Sauna

Aufguss

Découvrez les horaires de nos Aufguss:

  • Kelo: 14h30 - 15h30 - 16h30
  • Volutta: 17h30 - 18h30 - 19h30 - 20h30