Horaires

Piscine Sauna Brasserie
Lundi 12h00 à 14h00 et 16h00 à 21h00 14h00 à 21h00 11h00 à 20h30
Mardi 12h00 à 21h00 14h00 à 21h00 11h00 à 20h30
Mercredi 12h00 à 14h00 et 16h00 à 21h00 10h00 à 21h00 11h00 à 20h30
Jeudi 12h00 à 21h00 14h00 à 21h00 11h00 à 20h30
Vendredi 12h00 à 14h00 et 16h00 à 21h00 14h00 à 21h00 11h00 à 20h30
Samedi 10h00 à 21h00 10h00 à 21h00 11h00 à 20h30
Dimanche 09h00 à 20h00 09h00 à 20h00 11h00 à 19h30

Horaires spécifiques

Piscine Sauna Brasserie
24/12/2021 Veille de Noël Fermée Veille de Noël Fermé
25/12/2021 Noël Fermée Noël Fermé
26/12/2021 St. Etienne Fermée St. Etienne Fermé
31/12/2021 St. Sylvestre Fermée St. Sylvestre Fermé
01/01/2022 Nouvel An Fermée Nouvel An Fermé

Sauna

Aufguss

Découvrez les horaires de nos Aufguss:

  • Kelo: 14h30 - 15h30 - 16h30
  • Volutta: 17h30 - 18h30 - 19h30