Actualités

Fermeture Piscine et Sauna

News

De Gemengesyndikat Réidener Schwemm deelt mat, dass d'Réidener Schwemm an de Wellnessberäich opgrond vun den aktuellen Covid-Regelen bis ob Weideres zou bleift.

D'Schoulschwammen ass dovunner nët betraff, an gët oofgehaalen.
Leider ass et eis net méiglech duerch déi aktuell Covid Beschränkungen eiser Vocatioun als Familleschwämm nozekommen an eise Client'en de gewinnten Zougang zu eisen Installatiounen ze erméiglechen. Aus dësem Grond hu mir decidéiert d'Piscine ganz zouzeloossen bis dass nei Reegelen et nees méiglech maachen mat Frënn a Famill ee puer flotter Stonnen an der Réidener Schwämm ze erliewen. Schéin Gréiss.

Le syndicat intercommunal Réidener Schwemm fait part que le centre aquatique et de wellness Réidener Schwemm demeurera fermé jusqu’à nouvel ordre du fait des restrictions actuelles en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid19.

La natation scolaire n'est pas affectée par cette régle et est  assurée.
Malheureusement, les règles actuellement d’application ne nous permettent pas d’accomplir notre vocation de centre aquatique familial en faisant bénéficier nos clients de l’ensemble de nos installations. De ce fait, nous avons décidé de reporter la réouverture de notre piscine au jour où les règles permettront d’y passer quelques heures agréables de détente entre amis ou avec la famille. Mslts

Das interkommunale Syndikat Réidener Schwemm teilt mit, dass das Familienbad sowie das Wellnesszentrum Réidener Schwemm aufgrund der aktuell geltenden Covid-Regeln bis auf Weiteres geschlossen bleibt.
Das Schulschwimmen ist hiervon nicht betroffen und findet statt.
Leider erlauben die aktuell geltenden Covid Beschränkungen es uns nicht unserer Bestimmung als Familienbad nachzukommen und unseren Kunden den Genuss unserer sämtlichen Anlagen zu gewähren. Aus diesem Grund haben wir entschieden, die Wiedereröffnung des Bades zu vertagen bis neue Regeln einen unbeschwerten Aufenthalt unter Freunden oder mit der Familie ermöglichen. Mfg.


Voir toutes les actualités

Sauna

Aufguss

Découvrez les horaires de nos Aufguss:

  • Kelo: 14h30 - 15h30 - 16h30
  • Volutta: 17h30 - 18h30 - 19h30